Chủ Đề: Thiên Chúa mời gọi mọi người đến dự tiệc.
(Phép lạ bánh và cá)


——
Về Bên Chúa (Đỗ Vy Hạ)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
(TV 144D) Lạy Chúa! Xin mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê. (Thanh Lâm)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


———————-
Alleluia Mùa Quanh Năm

——————————
Này Từng Giọt Rượu (Kim Long)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——–
Phép Lạ Bánh Và Cá (ĐCH)

——
Ôi Thần Linh Chúa (Vinh Hạnh)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: