5:30 pm ở ĐMLV.


—-


– Prelude (5-7′)
Cầu cho cha mẹ 2 (Phanxico)
Con sẽ bước lên bàn thờ (with saxophone) (Hoàng Ngô – Hoàng Phúc)


—–


Thánh Thần hãy đến (Thành Tâm)


Audio Midi Bè 1:Audio Midi Bè 2:Audio Midi Bè 1+2:
———–

Lên đền thánh (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

————

(TV. 32) (Bùi Ninh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:


Alleluia lễ Chúa Ba Ngôi (Huy Hoàng)
Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:


————
Hiến lễ tình yêu (Thế Thông – Miên Ly)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——————–

Tình Chúa cao vời (Duy Thiên)

———-

Cảm mến ân tình (Phùng Minh Mẫn)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

————

Con tìm với Mẹ (Jean-Claude – LV: Tuấn Kim)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

———–

Dâng Hoa:

Ave Maria (Caccini)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:

——-
Xin Vâng (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2: