Thánh lễ lúc 2:00PM March 2nd, 2024 ở ĐMLV anh chị Tân & Liễu.
Chủ Đề: Chủ Đề: Kỷ niệm hôn phối 40 năm
—— Hãy đến hỡi bạn tình ta (Trần Minh Hứa)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
(TV 127) Phúc cho những ai (Khuyết Danh)
Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:


———————-
Alleluia lễ cưới (Cao Mai Hùng)
Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:


——————————
Chung kết trầu cau (Phanxico)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—–
Nguyện cầu cho nhau (Phanxico)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Tình Hồng Dâng Mẹ (Franz Schubert)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:—————————-
Cầu cho cha mẹ 2 (Phanxico)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————-
Khúc ca tạ ơn (Thiên Ân)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: