Chủ Đề: Chúa Xuân

11 AM at Japanese Garden
——

Xuân hy vọng (Nguyên Kha)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor/Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————

(TV. 24) ( ĐCH)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:

———————-

Alleluia Quanh Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

——————————

Ngày xuân xin dâng (Phanxico)

Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:

——————-

Bài ca thống hối (Hoàng Ái Việt)

———–

Con mong về bên Ngài (Vị Thiên)

——————-

Chúa là mùa xuân (Hải Ánh)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—————————-

Chúc xuân (Loan Hảo)

Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto + Bass:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:

—–

Mừng chào mùa Xuân (Đỗ Vy Hạ)

Audio Bè Sop+Alto:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: