Chủ Đề: Đi rao giảng Tin Mừng


——
Về Đây Hát (Ngọc Khánh)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
(TV 84) Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi, và ban ơn cứu độ cho chúng con, Ngài ơi! (Xuân Minh)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


———————-
Alleluia Mùa Quanh Năm

——————————
Tấm Bánh Ly Rượu (Nguyễn Duy)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Trái tim khát mong (M.Tigon)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Cùng Đem Tin Mừng (Martino)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: