Chủ Đề: Từ nhỏ bé tầm thường, đến trọng đại vinh quang.
(Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)


——
Khúc Hát Lên Đền (Sơn Ca Linh)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor/Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


—————
(TV 91) Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. (Thanh Lâm)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


———————-
Alleluia Mùa Quanh Năm

——————————
Dâng người cha (Mi Trầm)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Ngài Là Cuộc Sống Của Con (Pierangelo Sequeri – Thanh Lâm – Ngọc Kôn)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor/Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


————-
Father’s Day:
Ghi nhớ tình cha (Khánh Nguyên)

——
Chúa Dẫn Bước Ta (Sơn Dương)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: