Chủ Đề: Hồng ân linh mục Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Thống (thuộc Tổng Giáo Phận Washington & Hội Ái Hữu Vinh – Hà Tĩnh) (Tháng kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ)


————
Con sẽ bước lên bàn thờ (HNHP)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Từ Ngàn Xưa (Kim Long)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
(TV 106) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. (Thiên Lý)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


———————-
Alleluia Mùa Quanh Năm

——————————
Nguyện Dâng Lên Chúa (JB. Phạm Quốc Huân)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Chứng Nhân Tình Yêu (Nguyễn Duy)

——————-
Giao Ước (Ánh Đăng)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————-
Mẹ Là Niềm Hy Vọng (Thánh Anphongso – Vũ Khởi Phụng)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: