Chủ Đề: Hiệp nhất trong Đức Kitô.


——
Hát Mừng Phục Sinh (Quang Uy)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
Rảy nước thánh (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

———-
(TV 21) Lạy Chúa! Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội (Thái Nguyên)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


———————-
Alleluia Mùa Phục Sinh
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


——————————
Của Lễ Tin Yêu (Tường Ân)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


——————-
Chúa Là Cây Nho (Ân Đức)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————-
Bài Ca Hiệp Nhất (Thành Tâm)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass: