Chủ Đề: Đức Kitô, của lễ hiến tế.


——
Nào về đây (Mi Trầm)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
Rảy nước thánh (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

———-
(TV 117) Này là hòn đá người thợ xây đã loại ra. Nhưng lại trở nên đá tảng góc tường. (Bùi Ninh)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


———————-
Alleluia Mùa Phục Sinh
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


——————————
Khúc hoài niệm (Đức Huân – Lm. Quang Uy)
Audio Bè Sop/Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


——————-
Đồng xanh thơ (Cao Huy Hoàng)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————-
Hy sinh vì đàn chiên (ĐCH – HMK)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————-
Chút tình con thơ (Nguyễn Duy)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: