Chủ Đề: Đức Kitô, của lễ hiến tế.


——
Nào hãy mừng vui (Kim Long)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—————
Rảy nước thánh (ĐGM Nguyễn Văn Hòa)

———-
(TV 4) Lạy Chúa! Xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. (Thanh Lâm)
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


———————-
Alleluia Mùa Phục Sinh
Audio Bè Sop:

Audio Bè Alto:

Audio Bè Tenor:

Audio Bè Bass:

Audio Bè Sop/Alto/Tenor/Bass:


——————————
Tiến ca phục sinh (JXR Bùi Văn Trường)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——————-
Ở lại với con (Tường Ân)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————-
Đường đi có Chúa
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: