Thánh lễ lúc 12:00PM March 2nd, 2024 ở ĐMLV anh chị Luân & Nhi
—————
Chủ Đề: Chủ Đề: Lễ hôn phối
——
Canon In D – Bridal Chorus
—————
(TV 127) Phúc cho những ai (Khuyết Danh)
Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:


———————-
Alleluia lễ cưới (Cao Mai Hùng)
Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Midi Bè 1+2:


——————————
Dâng đời trăm năm (Phanxico)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


—–
Nguyện cầu cho nhau (Phanxico)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


——
Tình Hồng Dâng Mẹ (Franz Schubert)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:—————————-
Tình cha nghĩa mẹ (Nguyễn Duy)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2:


————-
Diễm tình ca 3 (Thành Tâm)
Audio Bè 1:

Audio Bè 2:

Audio Bè 1+2: