Chủ Đề: Biết làm sinh lợi nén bạc Chúa giao phó.

 

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương)

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download

Đáp ca: (TV. 127) Phúc cho ai biết kính sợ Chúa (Xuân Thảo)

Như Con Dã Tràng

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download

Liên Khúc Bên Trong Cung Thánh-Bỏ Ngài Con Theo Ai (Đỗ Vy Hạ-Phaolo Kim )

Audio : download

Từ Vực Sâu 2 (Kim Long)

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download