Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất!

 

Mến Chúa Yêu Người (Lm Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download

Đáp Ca: (TV. 17) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. (Xuân Thảo)

Bài Ca Yêu Thương (Từ Duyên)

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download

Lời Chúa Dạy (Viết Sơn)

Audio Midi Bè 1: download

Audio Midi Bè 2: download

Hoa Mân Côi (Kim Long)

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download