Chủ Đề: Hãy biết đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa!

 

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 01: download

ĐÁP CA: (TV. 22) Tôi sẽ ở trong nhà Chúa trong thời gian lâu dài..(Xuân Thảo)

Lời Kinh Chiều

Audio: download

Chứng Nhân Tình Yêu (Lm Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1: download

Audio Midi Bè 2:: download

Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Huyền Linh)

Audio Midi 01: download

Audio Midi 02: download