Chủ Đề: Luôn tỉnh thức chờ đợi Chúa (Đổi giờ lui lại)

 

Ca Nhập Lễ

Đáp ca: (TV. 62) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa.(hvh)

Hãy Tiếp Nhận Con (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download

Lời Nguyện Chiều Buông

Audio Midi Bè 02: download

Audio: download

Từ Chốn Luyện Hình

Audio Midi Bè 01: download

Audio Midi Bè 02: download