Chuyển Hợp Âm (Chord Progressions)
Hoàng Viết Hùng
Đòi hỏi phải biết:
– Hợp âm (chords)
– Âm giai hay còn gọi là Thang Âm (scale) .
I. Sự cần thiết:
Chuyển hợp âm (chord progressions) trong một bài hát là việc sắp xếp các hợp âm cho phù hợp với các nốt nhạc hoặc lời ca. Đây là một việc quan trọng và cần thiết cho những nhạc công. Nhờ vào sự thay đổi của các hợp âm mà giúp cho Ca đoàn hát được hay hơn.
1. Thay đổi âm sắc: Các hợp âm (trưởng , thứ, tăng, giảm, 7, 9, vv..) tạo ra những âm sắc khác nhau, cũng như khi vẽ một bức tranh, chúng ta vừa
phải biết pha mầu, vừa phải biết đặt mầu đúng nơi đúng chỗ, mầu nào
đứng gần nhau sẽ làm cho cảnh vật nổi hơn, hoặc sáng hơn, u ám hơn,
vv… Việc chuyển hợp âm cho đúng cũng vậy, có thể làm thay đổi cảm giác của người ta: vui, buồn, êm ái hoặc chói tai, vv…
2. Dễ hát: Các hợp âm trong một âm giai không phải đứng riêng biệt, mà nó còn tùy thuộc vào nhau và liên kết với nhau. Việc sử dụng các hợp âm cho đúng sẽ giúp Ca đoàn hát được dễ dàng, dù là những bài khó hát; ngược lại, dùng hợp âm không đúng có làm cho ca đoàn hát sai hoặc lạc tông.
II. Những ký hiệu của các hợp âm
Các bạn đã biết qua về những ký hiệu của các hợp âm khi đọc tài liệu về Hợp Âm. Sau đây là bảng tóm kết các hợp âm thường dùng (chúng ta dùng hợp âm
ÐÔ làm tiêu biểu):
Ký hiệu Tên gọi Giải thích
C5 Ðô 5 Hợp âm 2 nốt: C – G
C Ðô trưởng C – E – G
Cm hay C- Ðô thứ C – Eb – G
C° hay Cdim Ðô giảm C – Eb – Gb
C+ hay Caug Ðô tăng C – E – G#
Csus2 Ðô sus2 C – D – G
Csus4 Ðô sus4 C – F – G
C6 Ðô 6 C – E – G – A
C7 Ðô 7 (dominant) C – E – G – Bb
CM7 Ðô trưởng 7 C – E – G – B
Cm7 Ðô thứ 7 C – Eb – G – Bb
Cdim7 Ðô diminished 7 C – Eb – Gb – Bbb (A)
D/A D slash A Hợp âm D, bass note ở A.
C add9 C add 9 C – E – G – D
III. Đặt hợp âm
Chúng ta có thể đặt hợp âm ở bất cứ đâu trong bài hát, nhưng tùy thuộc vào 2 điều kiện: khả năng của người nhạc công và hành độ của bài hát. Người ta thường đặt (hay thay đổi) hợp âm ở những chỗ sau đây:
1. Ở đầu ô nhịp hoặc ở những chỗ hát chậm.
Nếu một hợp âm được dùng cho cả một trường canh, người ta thường chú
trọng đến nốt nhạc ở phách mạnh, rồi đến số nốt trong trường canh mà có
trong hợp âm, để chọn.
Thí dụ 1:
2. Ở những chỗ đảo phách
Thí dụ:
– Ở phách 1 và 3 trong nhịp 4/4 (hoặc C)
– Ở phách 1 hoặc 3 trong nhịp ¾
– Ở phách 1 và đôi khi ở phách 2 trong nhịp 2/4
– Khi thay đổi từ đoạn nhạc này sang đoạn nhạc khác.
– Hoặc ở bất cứ đâu
IV. Chọn hợp âm
Việc chọn hợp âm cho đúng và hay là một vấn đề kinh nghiệm, tức là phải dùng và nghe. Hợp âm đó cần phải tạo được ảnh hưởng trong câu hát, có liên quan đến hợp âm trước, mà còn phải ʺgiải quyếtʺ được cho hợp âm đứng sau nữa.
Người ta thường nói, nếu các hợp âm là một bữa ăn, thì món ăn chính là các hợp âm Trưởng, món ăn phụ là các hợp âm Thứ, và đồ gia vị (muối, tiêu) là các hợp âm Tăng và Giảm. Sau đây là một vài nguyên tắc người ta thường dùng trong việc đặt hợp âm:
– Dùng hợp âm chủ (tonic triad, hợp âm ở bậc I) ở những chỗ quan trọng:
Hợp âm chủ là hợp âm quan trọng nhất trong bài hát, thường được đặt ở
đầu bài hát và nhất là cuối bài hát. Cũng như cái tên, hợp âm này được ví
như nhà mình (home sweet home), đi đâu cũng phải trở về nhà…
– Sử dụng hợp âm chính nhiều hơn: 3 hợp âm I, IV và V là những hợp âm
chính, chỉ cần dùng 3 hợp âm này cũng có thể chuyển âm đầy đủ trong
một bài hát. Ngoài hợp âm chủ ra, hợp âm quan trọng thứ nhì là hợp âm
tho6ʹng âm (dominant triad, bậc V) . Cả 3 hợp âm chính nên nhiều hơn
những hợp âm khác để bài hát được vững vàng (Ca đoàn không bị lạc
tông).
– Sử dụng những hợp âm phụ để thay đổi âm sắc: Ngoài 3 hợp âm chính ở
trên ra, những hợp âm khác trong âm giai là những hợp âm phụ. Nghệ
thuật chuyển âm chính là biết dùng những hợp âm phụ này mà làm cho
bài hát có được những mầu sắc và cảm giác khác nhau.
– Dùng hợp âm nghịch: Để tạo một cảm giác thúc đẩy, ước ao, trước khi về hợp âm đứng sau, người ta hay dùng hợp âm nghịch (7, 9, 11…), mà đôi khi nốt ở phách mạnh không có trong hợp âm. Cụ thể là người ta hay
dùng hợp âm 7 cho hợp âm bậc V trước khi trở về hợp âm chủ: (V7 – I) .
V. Cách chọn hợp âm theo sự mạnh/yếu của các hợp âm trong âm giai.
Sự phân tích sau đây sẽ giúp chúng ta có một khái niệm về sự ʺmạnh – yếuʺ trong việc sử dụng các hợp âm trong âm giai. ʺ o Mạnh: có thể hiểu là ʺsángʺ, ʺđầy đủʺ, ʺvươn lênʺ, ʺlinh hoạtʺ, vv…
o Yếu: có thể hiểu là ʺbuồnʺ, ʺnhẹʺ, ʺu ámʺ, ʺthiếu vắngʺ, vv…
Sự mạnh/yếu được tính bằng liên hệ của hợp âm đó đối với hợp âm chủ. Như ta đã biết, hợp âm bậc V (dominant) có một liên hệ gần nhất với hợp âm bậc I (tonic), hợp âm bậc II lại có liên hệ mật thiết với hợp âm bậc V (hợp âm bậc II được xem như thống âm (secondary dominant) của V. Căn cứ vào qui luật này (dominant